İnsan Kaynakları Politikası

 

İnsan Kaynakları Yönetim Anlayışımız
Arslanlar elektrik İnsan kaynakları yönetim anlayışı; çalışanlarının bireysel ve profesyonel gelişimlerini tamamlamaları için her türlü fırsatı sağlamaktır ve elektrik sektörü alanında üstün nitelikli çalışanlar için en çok tercih edilen şirket olma hedefine ulaşmaktır.

Arslanlar Elektrik in hedeflerine ulaşmasını sağlayacak en önemli değer, sahip olduğu “insan kaynağıdır”. Bu nedenle insankaynakları departmanımızın temel politikası; çalışanları motivasyonunu tatminini ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirilmesini, sürekli geliştirilmesini ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlayacak ortak bir şirket kültürü oluşturmaktır.

Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği Politikası

İşyerlerinde etkin, dinamik, sürekli gelişen bir sağlık ve güvenlik sistemi kurmak, çalışanların sağlık ve güvenliklerini en üst düzeyde tutarken, şirketin varlığını da korumak, çevre sağlığına zarar vermemek, yasaların ön gördüğü kuralları eksiksiz olarak uygulamaktır.

Gizlilik politikası;

Arslanlar elektrik kişisel bilgilerin gizliliği prensibini benimsemektedir, bu nedenle mevcut ve eski çalışanları, çalışanların aile fertleri, iş ve staj başvurusu yapan adaylar hakkında, iş gerekliliği nedeniyle elinde bulundurduğu kişisel bilgilerin herhangi birini, kanuni ve acil durum halleri dışında, kişilerin izni olmaksızın açıklamaz